Naantalin kaupunkistrategia 2022
Naantalin kaupunkistrategia 2022
• Visio 2030 • Arvot • Menestysteemat • Vahvuudet • Kärkihankkeet ja -toimenpiteet • Taloudelliset näkökohdat • Toimintaympäristön muutostekijät

VISIO 2030

Visiolla tarkoitetaan tulevaisuuskuvaa, joka luonnehtii Naantalin kaupunkia vuonna 2030 eli se kurkottaa selvästi strategiakautta pidemmälle. Vision tehtävänä on korostaa kaupungin pitkän aikavälin kehittämisessä tavoiteltavia asioita. Naantali on kasvava, elinvoimainen ja tulevaisuuttaan rohkeasti rakentava saaristokaupunki.

Luomme ainutlaatuista kaupunkiympäristöä, jossa asiat nähdään myös lasten silmin. Tarjoamme yrityksille kilpailukykyisen ja joustavan toimintaympäristön. Tuotamme monipuolisia ja helposti saatavilla olevia palveluja asukkaan tarpeen mukaisesti.

Arvoilla tarkoitetaan Naantalin kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa korostuvia hyveitä ja periaatteita. Niiden tulee näkyä niin kaupungin organisaatioiden kuin henkilöidenkin toiminnassa.
Lue lisää
Menestysteemat määrittelevät suunnan kaupungin kehittämiselle vuoteen 2022 saakka. Ne ohjaavat kaupungin talousarvioiden ja suunnitelmien laatimista sekä kaupungin jokapäiväistä toimintaa.
Lue lisää
Vahvuudet ovat Naantalin kaupungille leimallisia, pitkän ajan kuluessa kehittyneitä myönteisiä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka mahdollistavat menestysteemojen saavuttamisen ja kärkihankkeiden toteuttamisen.
Lue lisää
Kärkihankkeet ovat tärkeiden toimenpiteiden muodostamia kokonaisuuksia, joilla Naantali rakentaa menestysteemojen kuvaamaa tulevaisuutta.
Lue lisää
Taloudelliset näkökohdat ovat linjauksia ja tavoitteita, jotka varmistavat, että kaupungin toimintaa ja taloutta johdetaan siten, että palvelut järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti ja että Naantalilla on edellytykset toteuttaa kaupungin kasvun ja positiivisen rakennemuutoksen edellyttämät lisäinvestoinnit.
Lue lisää
Strategiatyöskentelyn alussa luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto tunnisti mahdollisia Naantalin kaupungin toimintaympäristön muutostekijöitä, joilla uskotaan olevan vaikutusta Naantalin tulevaisuuteen.
Lue lisää

KOMMENTTI

Strategian linjaukset pitää viedä arjen työn tasolle. Rakennamme kytkennän tulevaisuuslinjausten ja käytännön välille siten, että asetamme vuosittain talousarviossa konkreettisia strategisia toimenpiteitä. Kaikessa toiminnassamme on kiinnitettävä suuri huomio siihen, että toimenpiteet toteutuvat myös käytännössä.
Jouni Mutanen

Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja

Strategia on kaupungin ykkösasia. Sen avulla rakennamme yhdessä tulevaisuuden Naantalia.Toni Forsblom

Toni Forsblom

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja