Naantalin kaupunkistrategia 2022
Naantalin kaupunkistrategia 2022

Taloudelliset näkökohdat ovat linjauksia ja tavoitteita, jotka varmistavat, että kaupungin toimintaa ja taloutta johdetaan siten, että palvelut järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti ja että Naantalilla on edellytykset toteuttaa kaupungin kasvun ja positiivisen rakennemuutoksen edellyttämät lisäinvestoinnit.

• Asukasluvun kasvu
• Kaupungin asukasluku kasvaa strategiakauden aikana keskimäärin 150 as/vuosi ja tukee elinvoimaista ikärakennetta
• Tuloveroprosentti
• Naantalin tuloveroprosentti on valtakunnan keskiarvon alapuolella ja seudullisesti kilpailukykyinen
• Velkamäärä
• Kaupungin ja kaupunkikonsernin asukaskohtainen velkamäärä on valtakunnan ja seudun keskiarvon alapuolella
• Tulorahoitus
• Tavoitteena on, että vähintään 60 % kaupungin ja kaupunkikonsernin investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla)
• Palvelutoiminnan tehokkuus
• Kaupungin palveluiden yksikkökustannukset ovat kilpailukykyiset verrokkikuntien kustannuksiin nähden