Toimintaympäristön muutostekijät

Strategiatyöskentelyn alussa luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto tunnisti mahdollisia Naantalin kaupungin toimintaympäristön muutostekijöitä, joilla uskotaan olevan vaikutusta Naantalin tulevaisuuteen.

Toimintaympäristön muutostekijät

Näitä ovat esimerkiksi:
• Väestökehitykset suuret muutokset: väestön keskittyminen suurille kaupunkiseuduille, syrjäalueiden väestökato ja kuntien välinen kiristyvä kilpailu asukkaista
• Ikärakenteen muutokset palvelujärjestelmälle, muu uudistumisen tarve
• Turun seudun positiivinen rakennemuutos
• Sote-uudistuksen vaikutukset kuntien tehtäviin ja talouteen
• Saaristomeren tila (kytkentä elinkeinoihin, vapaa-aikaan ja elämänlaatuun)
• Globaalit, äkillisesti leviävät ongelmat
• Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut
• Demokratian uudet muodot
• Matkailun nousevat trendit
• Energian tuotannon ja jakelun monimuotoistuminen.
• Seuraaviin muutostekijöihin nähtiin liittyvän myönteisiä mahdollisuuksia, joita voidaan ennakkoluulottomilla ratkaisuilla hyödyntää kaupungin eduksi:
• Liikennejärjestelyt ja liikkumisen uudet muodot
• Saariston tarjoamat mahdollisuudet
• Yhteisöllisyys ja asukkaiden osallisuus.